Arch-Design Bureau » Статті

Декларація щодо необхідності реформування НСАУ*
Автор: Владимир Приймак

До обговорення:

Декларація щодо необхідності реформування НСАУ*

Національна Спілка архітекторів об’єднала людей однієї творчої долі, вся діяльність яких спрямована на максимальне самовираження та поглиблення професійної консолідації.
Пам’ятаймо: тільки об’єднавшись, ми зможемо зберегтися як професійна спільнота та відновити престиж професії архітектора.
На жаль, чи не єдине місце нашого вільного спілкування і творчого змагання сьогодні перебуває у занепаді. Нинішня ситуація в Спілці архітекторів має всі ознаки системної кризи. Стосунки як всередині Спілки, так і в Будинку архітектора стають дедалі менш прозорими. В справах та фінансах панує безлад. Замість плідної співпраці – інтриги, конфлікти, поширення чуток…
На часі – пошук шляхів виходу з кризи. Переконані: цей пошук має відбутися у режимі відкритого діалогу. Запрошуємо долучитися до нього усіх небайдужих та пропонуємо на ваш розгляд власне бачення реформ.

Першочерговими кроками з реформування Спілки архітекторів наша ініціативна група вважає:

Створення Палати архітекторів України.
Створення Палати архітекторів при НСАУ передбачено Законом №3038 (Прикінцеві положення, ст. 17). Це має бути самоврядна професійна організація, яка виконуватиме такі завдання: сертифікація професіоналів, ведення Реєстру сертифікованих архітекторів, правова та моральна допомога членам професійної спільноти, формування інформаційної бази, контроль за ціноутворенням тощо. Докладніше завдання Палати наведені у її Статуті ( www.archipalata.com.ua ), положення якого потребують доопрацювання юристами і подальшої реєстрації.

Внесення змін до Статуту НСАУ.
Зміни до Статуту (див. Статут НСАУ) спрямовані на приведення цього документу у відповідність до нововведень у законодавчому полі архітектурної та містобудівної діяльності.

Створення Архфонду НСАУ.
Архфонд НСАУ має замінити «ДП Управління справами НСАУ», функції якого здебільшого є нечіткими. Натомість Архфонд, як складова Спілки, виконуватиме суто економічні завдання щодо реалізації ініціатив НСАУ. Створення Архфонду передбачає внесення змін до Статут НСАУ в тій частині, яка стосується структури та упорядкування господарсько-економічної діяльності.

Розвиток Архітектурного клубу.
З метою поглиблення професійної співпраці та створення умов для спілкування в київському Будинку архітектора було засновано Архітектурний клуб. Ініціативна група розробила Статут Архклубу та запропонувала правила клубного життя, які націлені на поширення у професійному співтоваристві принципів толерантності, демократії, відповідальності, конструктивності та взаємної поваги (докладніше – див. Правила Клубу). За два роки свого існування Архклуб перетворився на унікальний центр сучасної архітектурної освіти та передової культурної думки й значно підняв престиж Будинку архітектора. Між тим, вимушені констатувати, що наразі розвиток Архклубу гальмується через непрозорість господарчо-організаційної та фінансової діяльності Спілки.

Осучаснення Будинку архітектора.
Будинок архітектора має перетворитися на великий культурний осередок, де регулярно проходитимуть заходи різної спрямованості, але при тому Будинок зберігатиме свій архітектурний шарм. Переконані: Він має стати клубом вільного спілкування професійного життя. Це дозволить підняти статус Будинку архітектора та створить умови для залучення інвестицій на його підтримку в належному матеріально-технічному стані. В Будинку архітектора має знайти органічне місце й головний офіс майбутньої Палати архітекторів.

Впровадження нової моделі стосунків між Національною та міськими організаціями Спілки.
Застарілий особистий конфлікт керівників НСАУ та КОНСАУ засвідчує необхідність переобрання керівництва обох організацій. Вивести їх співпрацю з організаційного тупика допоможе жорстке підпорядкуванні всіх місцевих організацій центральному Проводу. При цьому важливо, аби місцеві організації зберегли максимальну свободу у реалізації власних творчих ініціатив.

Посилення демократичних засад діяльності НСАУ.
Як організація з горизонтальною структурою Спілка у своїй діяльності має неухильно дотримуватися принципів демократії, відкритості, здорової конкуренції. Наша робота повинна сприяти тому, щоби до нас долучалися нові ініціативні, активні, продуктивні люди. Необхідно активізувати співпрацю з місцевими організаціями Спілки на постійній основі, зокрема – у робочому режимі електронною поштою інформувати всі місцеві осередки і персонально кожного члена Правління про події, заплановані заходи та порядок денний засідань. Якщо інформація буде опрацьовуватися до засідань, вони проходитимуть набагато продуктивніше, адже на розгляд пропонуватимуться конкретні рішення поставлених питань. Місце тривалих доповідей з одностайним голосуванням у фіналі мають заступити фахові дискусії, націлені на результат, а не демагогію чи з’ясування стосунків. Демократії та формуванню кадрового резерву сприятиме впровадження нових правил ротації керівництва Спілки та її місцевих осередків. Керівники мають обиратися на обмежений термін (3 роки) й знаходитися на посаді максимум 2 терміни поспіль.

Формування та жорстке дотримання громадянської позиції.
Сьогодні в масовій свідомості українців архітектор перетворився на варвара. Парадоксальним чином один з найбільш творчих видів діяльності невпинно «деградує» до найбільш руйнівного і небезпечного – для історичного міського середовища, природи, громади. Завдання спілки – подолати стереотипи. А це можливо у єдиний спосіб: слугувати взірцем відповідальності у своїй професійній діяльності та запроваджувати колегіальні суворі морально-етичні санкції по відношенню до нечестивих колег. Це – наш обов’язок як спільноти професіоналів. Спілка має активізувати свою законотворчість, спрямовану на забезпечення гласності та прозорості у містобудівельній діяльності. Тільки у такий спосіб ми зможемо «реабілітувати» власну професію та зміцнити авторитет української архітектури.

Годі чекати, що хтось вирішить наші проблеми за нас. Нав’язані рецепти не бувають ефективними. Маємо творити власну долю самі.
*- Ініціативна група (пропоную долучатись і дописати себе нижче)
Приймак В.


« інші статті